Generation Pep !

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!
Vi bidrar genom att erbjuda Idrottsskola, fritidsgård, aktivitetskvällar för unga samt “prova-på-aktiviteter” där rörelseglädje och goda exempel utgör grunden. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Valborgs Cup 2019

27 april 2019 genomfördes VALBORGSCUPEN, ett ungdomsinitiativ som uppmärksammats av Systembolaget och utsetts till ett IQ-projekt. Valborgs Cupen som arrangeras i Kristinehamns Arena, är en annorlunda fotbollscup där man spelar bara för att det är så roligt med fotboll. I år var publiktillströmningen god och stämningen hög under kvällen.
Valborgscupen arrangeras i samverkan med IFK Fotboll och Kristinehamns kommun

Vi säger TACK för i år och välkommen att delta i Valborgscupen 2020!

 

Styrelse 2019

Vid KFUM:s årsmöte i mars utsågs följande till styrelse för KFUM Kristinehamn 2019

Mari Linna, ordförande. Telefon 072 023 82 83
Anders Steen, vice ordförande
Lars Erik Åhman, ledamot
Matti Sterner, ledamot
Alva Hjalmarsson, ledamot

Patrik Ekman, suppleant
Hala Mansour, suppleant
Michael Lisberg, suppleant
Anwar Mohammed, suppleant
Suzanna Hedberg, suppleant

 

 

Sommaraktiviteter 2019

ANMÄLAN: Sista dagarna i april får vi besked om Idrottsskolan 2019 blir gratis eller inte. Det blir möjligt att anmäla sig så snart vi vet

IDROTTSSKOLA KVARNDAMMEN: 10 juni – 29 juni för barn 7-14 år (v.24,25,26).
Max 300 deltagare. Idrottsskolan är en samverkan mellan KFUM Ung och KFUM Kristinehamn

IDROTTSSKOLA BJÖRNEBORG: Sommaren 2019 blir det ingen Idrottsskola i Björneborg

FRITIDSGÅRDEN: Verksamhet varje tisdag och torsdag under juni och augusti. Mer information om var och hur kommer!

20130703_094513-1 old

Lämna bidrag till KFUMs Ungdomsfond

KFUMs styrelse inrättade för några år sedan en speciell Ungdomsfond och genom att ge ett bidrag till fonden hjälper du oss att göra det möjligt för barn och unga som har det ekonomiskt svårt att delta i våra verksamheter.

Ungdomsfonden gör det också möjligt för våra medlemmar och unga ledare, att utveckla och fördjupa sitt engagemang inom KFUM och YMCA-YWCA. Det kan vara genom internationella eller lokala utbyten och läger, genom kurser och/eller samlingar av olika slag men det kan också vara  att åka på studiebesök för att lära sig mer om hur unga människor lever på andra platser

Bidrag lämnas på Bg 889-6250.
Skriv “ungdomsfonden” på din inbetalning.

Tack för ditt bidrag