En påminnelse om att man

inte får röka utanför fritidsgården!
Den som trots allt röker utanför gården
(på fram- eller baksidan)
blir avstängd 1 vecka från verksamheten!