Fritidsgårdens resa till Färöarna

2009 åkte några ungdomar från fritidsgården till Färöarna för att delta i ett Euromeet med unga från hela Norden.