KFUMs Idrottsskola 2019

På Kvarndammen 10 – 29 juni

I slutet av april kan du läsa mer och göra din anmälan;

KFUM:s Idrottsskola arrangeras av KFUM Ung och KFUM Kristinehamn

11-och-mail-1