Mål och Metoder

Arbetet på fritidsgården utgår från en helhetssyns och präglas av ett hälsoperspektiv. Genom samtal, prova-på-aktiviteter och goda alternativ vill vi påverka besökarna att ta ett aktivt ansvar för den egna hälsa. Vi låter besökarna ta ansvar och uppmuntrar till att använda sina egna resurser, sin skaparkraft och personliga engagemang på ett positivt och konstruk­tivt sätt.

Fritidsgården arbetar främjande och lösnings-fokuserat enligt övertygelsen om alla människors lika värde vilket medför att vi på olika sätt arbetar för att motverka rasism, mobbing och sexuella trakasserier. Det viktigaste i verksamheten är dialogen och ”mötet”. Hos oss ska alla bli bekräftade, känna sig trygga, känna gemenskap och tilltro till sig själva och till oss. Vi arbetar alltid tillsammans med besökarna för att hitta bra lösningar.

Vi vill hjälpa unga människor att finna en för dem meningsfull fritids sysselsättning. Dels genom den egna verksamheten men också genom att påvisa andra möjligheter i ungdomars närhet och vi hjälper till att slussa det nyväckta intresset vidare.

På gården finns utbildade fritidsledare, med olika kompetenser och i olika åldrar. Personalens uppgift är att utgöra ett vuxenstöd, att finnas där för samtal och reflektioner.

Fritidsgården ligger i centrum och är därmed ett naturligt inslag i ungdomars miljö och för många unga är gårdens placering och verksamhet en stor trygghet.  Det är en mötesplats där man träffar vänner, pratar och kopplar av men är också en plats där man utvecklas som människa.

KFUM:s fritidsgård vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet men man måste vara under 18 år!