Handligsplan sociala medier

Dessa sociala medier använder vi

KFUM Kristinehamn har en hemsida och ett facebook konto.

Via dessa sidor kan information om såväl pågående som kommande evenemang och verksamheter marknadsföras. Här finns också allmän information om föreningen och kontakt information.

Hemsidan, www.kfumkristinehamn.se är en mer ”officiell sida” där man förutom information även kan anmäla sig till aktiviteter som t.ex. Idrottsskolan.

Facebook kontot, www.facebook.se/kfumkristinehamn, vänder sig mer direkt till ungdomar och deras föräldrar. Här kan ibland förekomma hänvisning till hemsidan t.ex. när det gäller möjlighet att se bilder

Administratörer
Föreningens båda verksamhetsansvariga tjänstemän står som administratörer på facebook. Båda har tillgång till lösenord och kan ta bort icke önskvärda inlägg och blockera olämpliga besökares konton.

Det är endast verksamhetsansvariga som äger rätt att göra inlägg på facebook i KFUMs namn.

Förhållningssätt för användande av facebook – personal
Anställda ombeds att inte ha kontakt med besökare via sina privata facebook kontot. All kommunikation med gards besökare/deltagare skall ske via facebook.com/kfumkristinehamn eller via ett dedikerat facebook konto som tydligt fastställer den anställda som en representant for KFUM Kristinehamn. Det dedikerade konto skall behandlas med KFUMs värdegrund i åtanke. De anställda bör inte under några omständigheter initiera en vänskap på facebook.

Förhållningssätt – allmänna
Om det kommer upp en kommentar, som är negativ eller innehåller olämpligt språk riktad mot enskild person eller grupp, skall detta tas bort omedelbart. Känner man sig osäker som administratör skall det tas bort oavsett.

Förhållningssätt för kontakt via e-mail
Kontakt med deltagare eller besökare via mail får endast ske via föreningens arbets mail. (info@kfumkristinehamn.se). Det är inte heller tillåtet att ha kontakt med besökare via andra Communitys.

Förhållningssätt för hantering av bilder
För deltagare på IDROTTSSKOLAN eller annan SOMMARVERKSAMHET ska förälder lämna sitt samtycke i samband med anmälan till verksamheten. Samtycket ska finnas dokumenterat och arkiverat under verksamhetsåret.

För besökare på FRITIDSGÅRD, LOPPIS, CAFÉ och OLD SCOUT krävs endast muntlig överenskommelse mellan besökare och KFUM. Innan publicering av bilder ska de som finns med på bilden godkänna publiceringen och få vetskap om att publicering ska ske.